Vroegmiddeleeuws dorp (±575-±775)

http://www.bouwgeschiedenisutrecht.nl/cms/editpage/24/

©Daan Claessen Gemeente Utrecht

 

Uit archeologisch onderzoek in Leidsche Rijn is gebleken dat het gebied in de vroege middeleeuwen vrij dichtbevolkt was. Zo zijn ter plaatse van de A2-tunnel resten gevonden van een groot vroegmiddeleeuws dorp uit 575-775 na Chr. Rond het jaar 725 waren daar maar liefst zes boerderijen tegelijkertijd bewoond. Het woongedeelte van de meeste boerderijen lag aan de kant van de rivier, terwijl de stalzijde aan de kant van de weilanden en akkers lag. Tussen de boerderijen stonden grote voorraadschuren, die werden gebruikt voor de opslag van graan. Op de voorgrond is een spieker te zien, een voorraadschuurtje die, net als de grote schuren, op poten stond. De bewoners hadden verschillende schepen en kano's.


©Gemeente Utrecht

  Archeologen zijn bezig met het onderzoeken van een van de vroegmiddeleeuwse huizen die tijdens de opgraving in 2005 gevonden zijn. 

©Daan Claessen Gemeente Utrecht

 

In het dorp stonden zogeheten woonstalboerderijen waarin mens en vee samen onder een dak woonden. In de winter was dat ook lekker warm! Aan deze zijde van de boerderij ging het vee naar binnen. Via de opening boven de deur kon de wintervoorraad voor het vee, zoals hooi, op de zolder worden opgeslagen.


©Daan Claessen Gemeente Utrecht

 

Reconstructie van de wand van het oudste huis van de nederzetting uit omstreeks 575. Voor de bouw van de wanden werd eerst een greppeltje gegraven waarin aangepunte planken werden geplaatst. Nadat de palen nog iets verder de grond in waren geslagen, werden er liggende planken in aangebracht. De palen die de dakconstructie droegen, stonden een klein stukje buiten deze wand.©Daan Claessen Gemeente Utrecht

 

Gezien de grote opslagschuren die in het dorp stonden, lijkt het erop dat een deel van de bewoners in graan handelde. De graanschuren hadden een overkapping boven de ingang. Ook stonden ze op grote poten, zodat muizen en ratten er niet in konden komen.


©Daan Claessen Gemeente Utrecht

 

Voor de opslagschuren waren opvallend zware palen gebruikt. Daarmee kon een stevige en hoge constructie worden gemaakt. De kwetsbare graanproducten konden zo veilig in de grote en hoge schuren worden opgeslagen.

 

Voor meer informatie over het merovingische dorp klik hier

 

Voor het uitgebreide arccheologische onderzoeksrapport klik voor deel 1 hier en voor deel 2 hier.