Hout, steen en mortel. Ruim 2000 jaar bouwen in Utrecht

Wie ooit de eerste paal in Utrechtse grond heeft geslagen, zullen we wel nooit weten. Maar het moet al heel lang geleden zijn, want er wordt al duizenden jaren in Utrecht gebouwd.

In de midden-bronstijd, ruim 3000 jaar geleden, stonden er grote houten woonstalboerderijen waar mens en vee samen onder één dak woonden. Eeuwen later lager er dorpjes rondom de Romeinse forten op het Domplein en de Hoge Woerd. In de vroege middeleeuwen stonden er grote boerderijen op de oevers van de Rijn. En nadat Utrecht in 1122 officieel stad was geworden, werd het in de eeuwen daarop langzaam maar zeker volgebouwd met huizen, kerken en kloosters.

Dankzij archeologisch en bouwhistorisch onderzoek weten we veel over de vroegste bouwgeschiedenis van de stad. Ook oude kaarten, tekeningen en schilderijen vertellen over de historische bebouwing, al gaan die vaak niet verder terug dan de vijftiende of zestiende eeuw. En dan zijn er nog allerlei gegevens te halen uit archiefstukken en natuurlijk uit bouwtekeningen voor zover die bewaard zijn gebleven.

Aan de hand van al die gegevens maken we 3D-modellen waarin de historische ontwikkeling van gebouwen of delen van de stad vaak goed te volgen is. Hoe zag de romaanse Domkerk eruit en hoe is die in ruim 250 jaar veranderd in een nieuwe gotische kathedraal? Hoe ontstonden de beroemde werven aan de Oudegracht? En hoe groot was kasteel Vredenburg eigenlijk?

Ga naar het menu om 3D-reconstructies te bekijken die we tot nu toe gemaakt hebben of klik op de iconen op een van de twee kaarten hierboven.

Kijk voor nieuwe 3D-modellen ook op onze facebookpagina! Reconstructie van de bouw van de kap van de Buurkerk in 1441.